Tilmeld nyhedsbrev
PotilasLääkäri

Teemat: Psoriasis ja elämänlaatu
Sairaus vaikuttaa eri tavalla eri potialaisiin

Kaksi potilasta, joiden psoriasiksen levinneisyys on samantapainen, voivat olla hyvin eri tavalla vaikuttuneita sairaudesta. Kahdella saman PASI indeksin omaavalla potilalla saattaa olla täysin toisistaan eriävät käsitykset omasta elämänlaadustaan. Hyvä esimerkki tästä on kasvojen ja käsien psoriasis. Psoriaasi kasvoissa ja käsissä on vaikeammin peitettävissä, ja täten usein yksittäiselle potilaalle vaikeampaa. Mutta myös samalla alueella sijaitseva psoriasis voidaan kokea hyvin vaihtelevasti johtuen monesta muusta tekijästä. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ikä, sukupuoli, sosiaalinen status jne.
 
Elämänlaatu tutkimukset

Sairaus vaikuttaa elämänlaatuun monella tavalla:
  • Vaikutus ulkonäköön.
  • Häpeän tunteet omaa kehoa kohtaan.
  • Sosiaalisen stigmatisoinnin tunteet, ulkopuolellejäämisen tunne.
  • Vaikutus sosiaalisiin suhteisiin.
  • Vaikutus päivittäisiin askariin, esim. urheiluun, ostoksentekoon ja kodin siivoukseen.
Työkaluja elämänlaadun mittaamiseen
Jotta sairauden vaikutuksia elämänlaatuun voisi mitata, on kehitetty eri työkaluja. Yleisemmin käytettyjä ovat:
 
DLQI

Kyselylomakkeet

Lääkkeet

HRQoL